Úřední deska


123456
Vystaveno / oblastNázev
08.07.2020 - 31.12.2020
Ostatní
Rozpočtové opatření č. 2/2020
08.07.2020 - 23.07.2020
Ostatní
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ
-
Ostatní
Sazebník úhrad za poskytování informací
01.07.2020 - 16.07.2020
Prodej majetku
Oznámení záměru pachtu zemědělských pozemků
01.07.2020 - 16.08.2020
Prodej majetku
Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o pachtu
-
Ostatní
Vyhláška č. 1/2020
30.06.2020 -
Ostatní
Závěrečný účet města za rok 2019
08.06.2020 -
Ostatní
Smlouva o poskytnutí dotace s SK Hostomice
21.04.2020 -
Ostatní
Veřejnoprávní smlouva - Domov Zátor Hostomice
-
Ostatní
Informace MěÚ Hostomice
123456