Úřední deska


12345678910
Vystaveno / oblastNázev
08.08.2022 - 24.08.2022
Stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení
25.07.2022 - 10.08.2022
Ostatní
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
25.07.2022 - 10.08.2022
Ostatní
Opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu
19.07.2022 -
Ostatní
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2022
16.06.2022 -
Ostatní
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2022
18.07.2022 - 31.12.2022
Ostatní
Rozpočtové opatření č. 5/2022
13.07.2022 -
Ostatní
Veřejné projednání návrhu územního plánu
08.07.2022 -
Ostatní
Změna č. 2 ÚP Hostomice
30.06.2022 -
Ostatní
Závěrečný účet města za rok 2021
16.06.2022 -
Ostatní
Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
12345678910