Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Město Hostomice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou prezentaci www.hostomice.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou

b) částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů., z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

b) z důvodu nepřiměřené zátěže:

dokumenty naskenované v minulosti bez použití skeneru vytvářejícího textovou vrstvu

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 6. 2020.

Metodou použitou pro vypracování tohoto prohlášení bylo vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 6. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete zasílat na adresu: starosta@hostomice.cz

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: 
Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Další informace
Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro vizuální prezentaci stylový předpis CSS. Je možné zvětšovat velikost písma.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout ve formátu:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některé z Open Standard prohlížečů, které najdete na stránkách www.pdfreaders.org.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokáží tento formát dekomprimovat.