Přírodní park Hřebeny + test "Co víte a nevíte o Brdech"

V anketě o největší symbol Hostomic s velkým odstupem (stav v dubnu 2013) zvítězila odpověď "Brdy a hostomická kotlina". Nakolik ale známe svoje okolí?

Články Vladimíra Valenty o přírodním parku Hřebeny by měly uspokojit jak milovníky historie, lesnictví, geologie, hydrologie, tak i nadšence jedinečných míst Brd, jako je Plešivec.

Geologie a geomorfologie 
Vody na Hřebenech   
Krajina a její osidlování
Lesy na Hřebenech
Krajina a dějiny
Plešivec

Mapa přírodního parku Hřebeny Geologie a geomorfologie Vody na Hřebenech Krajina a její osidlování Lesy na Hřebenech Krajina a dějiny Plešivec

Texty vám přinášíme včetně malého bonusu - krátkého TESTU vašich znalostí o Hřebenech. Odpovědi na všechny otázky jsou uvedeny na konci testu a lze je samozřejmě dohledat v článcích o přírodním parku.

 1. Který pro Brdy původní strom zaznamenal kritický úbytek výskytu a v 60. až 90. letech minulého století dokonce prošel kritickým obdobím?
  a) modřín opadavý
  b) jedle bělokorá
  c) jírovec maďal
 2. Účelem vyhlášení přírodního parku Hřebeny je:
  a) ochrana krajinného rázu
  b) ochrana vzácných druhů rostlin a hmyzu
  c) ochrana zájmů dřevařské lobby
 3. Průměrná roční teplota v Hostomicích pod Brdy je:
  a) 5,7°C
  b) 8,3°C
  c) 12,5 °C
 4. Populární pramen na Hostomicku se jmenuje:
  a) Aglaia
  b) Kuchyňka
  c) Brdlavka
 5. V oblasti Felbabky, Plešivce a Studeného se odedávna dobývalo:
  a) stříbro
  b) železo
  c) mangan
 6. Osada Komorsko zanikla:
  a) ve středověku
  b) během třicetileté války
  c) za 1. světové války
 7. Přírodní park Hřebeny je rozlohou oproti Národnímu parku Podyjí:
  a) dvakrát menší
  b) srovnatelný (+- 10 km2)
  c) dvakrát větší

Řešení: 1B  2A  3B  4C  5B  6A  7C