Kontaktní číslo pro krizové situace

Mimo pracovní dobu městského úřadu se v případě nouzové situace můžete obracet přímo na p. starostu:

Vít Šťáhlavský, tel.: 602 208 496 

Sbor dobrovolných hasičů Hostomice

Kontakty na MěÚ Hostomice

Nouzová volání pro ČR