Nouzová volání

Při vytočení jakéhokoliv nouzového telefonního čísla (112 - Integrovaný záchranný systém, 150 - Hasičský záchranný sbor České republiky, 155 - Zdravotnická záchranná služba, 156 - Městská policie, 158 - Policie české republiky) se Vám do několika sekund ozve operátor příslušné tísňové linky a zeptá se Vás co máte za problém.

Při vytáčení tísňového telefonního čísla si rychle ujasněte co je potřeba říci. Operátora na tísňové lince zajímá: "Co se stalo? Kde se to stalo? Jsou nějací zranění? Hrozí nějaké další nebezpečí? Vaše jméno a číslo Vašeho telefonu, ze kterého voláte.

Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém místě, např. někde na samotě u lesa co nejpřesněji operátorovi cestu, protože operátor sedí na krajském operačním středisku v krajském městě a Vaši vesnici nezná. V nouzi nejvyšší, Vás mohou za pomoci mobilního operátora i lokalizovat, ale jen s přesností na stovky metrů v místě se slabším pokrytím základnových mobilních stanic.

Hovor na tísňové lince vždy ukončuje operátor, nikoliv vy, tedy počkejte až operátor zavěsí, ale zůstávejte nadále na telefonu, pro případné zpětné zavolání z tísňové linky, kdyby Vás posádka hasičů, záchranky, policie nemohla nalézt.