Hostomické listy - ročník 2007

O budování vodovodu a kanalizace v Hostomicích se dočtete v č. 1 a 6, o nových přechodech pro chodce v Bezdědicích a Radouši zase pojednává č. 2, zpráva o auditu rekonstrukce MŠ je otištěna v č. 3 a 7.

Hostomické listy č. 1/2007
Hostomické listy č. 2/2007
Hostomické listy č. 3/2007
Hostomické listy č. 4/2007
Hostomické listy č. 5/2007
Hostomické listy č. 6/2007
Hostomické listy č. 7/2007
Hostomické listy č. 8/2007
Hostomické listy č. 9/2007
Hostomické listy č. 10/2007
Hostomické listy č. 11/2007
Hostomické listy č. 12/2007