Výzva oprávněného z věcného břemene

Výzva věcné břemeno, Helena Přibylová - pozemky 205, 206 a 207 s čp 34 v k.ú. Radouš