Vítání občánků

Platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel nad rámec úpravy stanovený v zákoně o obcích. Tradici vítání občánků chceme zachovat, a proto se obracíme na vás, rodiče novorozených dětí s žádostí o spolupráci.
Budete-Ii mít zájem, aby vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se, prosím, na městský úřad a sdělte jméno, příjmení a datum narození dítěte, popř. vyplňte formulář a pošlete poštou nebo na emailovou adresu: matrika@hostomice.cz. Na vítání budou pozvány děti s trvalým pobytem na území města Hostomice.

Formulář - vítání občánků

V roce 2015 proběhne vítání občánků Města Hostomice v termínu: středa 13.května 2015.