Upozornění ČEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm.  g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 

více informací viz Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů