Slavnostní odhalení čtyřmezí


V sedle mezi vrchy Studený a Kuchyňka, které jsou součástí Brdské vrchoviny, se nachází čtyřmezí označující styk hranic obcí Dobříš, Hostomice, Buková a Rosovice.

Toto čtyřmezí není umístěno jen tak „někde“ uprostřed lesů, nýbrž leží na křižovatce lesních cest
a turistických tras (Kuchyňka sedlo) – v místě čtyřmezí se kříží červená turistická značka vedoucí z Prahy do Lochovic se žlutou turistickou značkou vedoucí z Hostomic do Nového Knína. Díky této poloze projde kolem čtyřmezí velké množství turistů, aniž by tušili, že zrovna přešli z obce do obce.

Zástupci výše uvedených obcí se vzájemně dohodli, že toto čtyřmezí si zaslouží více zdůraznit, a vypsali, pod vedením města Hostomice, jednoduchou soutěž na označení tohoto společného čtyřmezí.

Rádi bychom vás tímto pozvali na slavnostní odhalení označeného čtyřmezí, označujícího styk hranic obcí Dobříš, Hostomice, Buková a Rosovice, které se bude konat v sobotu 4. října 2014 od 12.00 hodin
na místě samém (Kuchyňka sedlo).

Z každé obce bude vypraven slavnostní pěší průvod. Hostomický průvod vyrazí 4. října 2014 v 10.00 hodin od MěÚ Hostomice – z náměstí půjdeme po žluté turistické značce až na místo (trasa je dlouhá 5 km
v jednom směru). Pro fyzicky méně zdatné (seniory) bude vypraven autobus s odjezdem v 10.00 hodin
od MěÚ Hostomice, který vás dopraví na rozcestí Pod Studeným vrchem odkud bude zbývat dojít již „jen“ 1,5 km po nezpevněné lesní cestě (červené turistické značce). Po skončení slavnosti bude autobus opět
na stejném místě čekat a dopraví vás zpět do Hostomic. Věříme, že Hostomáci (včetně Radoušáků, Bezdědičáků a Lštěňáků) se zúčastní ve velkém počtu a předčí tak počty Dobříšáků, Rosovičáků
a Bukováků.

Na místě proběhne slavnostní zasedání zastupitelstev všech obcí, opékaní buřtů a ochutnávka piva.

Vít Maršálek