Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích včetně všech etap


Název akce Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 
Cílem I. etapy je umožnit nové využití v současnosti nevyužívané a chátrající historické stavby. Součástí návrhu je i zahradní úprava prostoru za márnicí.

Druhá etapa spočívá v provedení udržovacích prací na historických konstrukcích hřbitova.V 1.části dojde k opravě kamenné jižní ohradní zdi, v 2. části k opravě západní ohradní zdi a k revitalizaci hlavní cesty.
Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo


   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní intervenční fond

Další informace Smlouva o dílo