Potvrzení výskytu nemoci COVID-19

Informace o potvrzení výskytu COVID-19 v Hostomicích

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

Souhrn informací ke COVID-19 pro obyvatele Hostomic

Vážení spoluobčané,

obracíme se na vás v této době, která není pro nás jednoduchá. Epidemie COVID-19 zasáhla do života všem bez rozdílu. Především různými omezeními a zákazy.

Buďme v této době k sobě ohleduplní a navzájem si pomáhejme toto nelehké období překlenout pokud možno v dobré náladě. V současné době je prokázán pozitivním nálezem coronaviru u jednoho občana našeho města. Přesto nebo právě proto Vás prosíme všechny, abyste nepodceňovali nošení roušky!!! Chráníme tak sebe navzájem, své rodiny a blízké před nákazou COVID-19.

Musíme ocenit, že hostomičtí občané jsou opravdu zodpovědní a roušky nosí. Děkujeme. Je to opravdu důležité! Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhají se zajištěním šitých roušek pro občany. Kdyby snad někdo z vás ještě neměl roušku, může se obrátit na p. Petra Šinágla (mobil 606 135 709) starostu Sboru dobrovolných hasičů v Hostomicích. Hostomičtí hasiči nenabízejí pomoc jen pro seniory a zdravotně indisponované občany, ale samozřejmě pro všechny, kteří pomoc potřebují.

Dále děkujeme  lékařům v Hostomicích za zachování zdravotní péče, lékárně a obchodníkům s potravinami i dalším, kterým to vládní nařízení umožnilo, za zachování provozu.  V neposlední řadě děkujeme kolektivu školní jídelny, která zajišťuje stravu pro seniory. Nemohoucím občanům jídlo rozváží firma Digitus Misse. z.ú., poskytovatel soc. služeb.

Tato nelehká doba se dotýká všech věkových kategorií, včetně našich dětí, které musí zvládat výuku v domácích podmínkách. Přejeme všem pevné zdraví a pozitivní myšlení.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice