Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné

Příloha 1
Příloha 2