Platba za svoz a likvidaci odpadů v roce 2024

 

Platba za svoz a likvidaci odpadů v roce 2024

Každá trvale přihlášená osoba 800,-Kč
Rekreační objekt celkem 800,- Kč


Platba je splatná do 31. 3. 2024

Platit můžete v hotovosti i kartou v PODATELNĚ MěÚ Hostomice
nebo na účet města č. 0362037329/0800 u České spořitelny.

Variabilní symbol:
Hostomice 133701 + číslo domu
Bezdědice 133702 + číslo domu
Radouš 133703 + číslo domu
Lštěň 133704 + číslo domu
chaty 133705 + číslo chaty


Všichni majitelé psa (Hostomice,Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí poplatek jednotně 100,- Kč za psa.
Slevu má majitel starší 65 let věku na 1 psa, a to 50,- Kč.

Poplatek za psa můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS