Omezení silničního provozu - ulice Školní

Z důvodu realizace plynové přípojky a přípojky dešťové kanalizace dojde k omezení silničního provozu v ulici Školní, Hostomice" ve dnech od  16. 11. do 21. 11. 2019 v rámci stavby: "Stavební úpravy bytového domu čp. 231".

Zákres přechodného dopravního značení - Stavební úpravy bytového domu čp. 231