O městě

V sekci O městě naleznete důležité informace o službách dostupných v Hostomicích, povinně zveřejňované informace o obci, ale i zajímavosti z historie města a tipy pro výlety do okolí.
Využijte mapový portál města, kde si můžete zobrazit názvy ulic, územní plán, nebo historické mapy.

Pamětihodnosti Hostomic

V Hostomicích nalezneme unikátní náměstí, jehož obdélníkový tvar má bezmála půl kilometry délky. V dolní části náměstí stojí kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii, jenž byl barokně přestavěn v 18. století. Na náměstí stojí i barokní Mariánský sloup a socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1871.

Ve městě najdeme 3 pomníky: pomník padlým v 1. světové válce - dílo Emanuela Kodeta z roku 1923, pomník partyzánům na hřbitově a pomník sovětské armádě na náměstí z roku 1950. Další zajímavé objekty jsou také budova pivovaru, Stará škola (dnes pošta) z roku 1822 a Nová škola (ZŠ Pavla Lisého) z let 1899 až 1900. Popis dalších budov viz Průvodce okolo Brd.
Jihozápadním směrem od města se nachází židovský hřbitov, kde se dochovalo na 160 náhrobků. 
V Bezdědicích, místní části Hostomic, stojí výrazný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích, který je chráněn jako kulturní památka České republiky.


Kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii, únor 2013
foto J.U. Socha sv. Petra na kostele Nastolení sv. Petra v Antiochii Detail Mariánského sloupu
foto J.U. Socha sv. Jana Nepomuckého
foto J.U. Dům č.p. 64/65
foto J.U. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích  

Kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii je barokní, stojí na místě staršího kostela doloženého od 14. století. Jednolodní (1762) obdélná stavba s obdélným presbytářem (1743) ukončeným polokruhovou apsidou, obdélnou sakristií po severní straně a věží (1855) nad západním průčelím.
Podrobněji o kostele viz Průvodce okolo Brd

Židovský hřbitov se nachází zhruba 2 km jihozápadně od města na sv. úbočí vrchu Chlumek (49° 48′ 38″, 14° 01′ 38″). Hřbitov byl založen někdy v letech 1833 či 1837 a sloužil početné židovské obci v Hostomicích. Na ploše 0,20 ha se dochovalo kolem 160 náhrobků od 30. let 19. do 30. let 20. století.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích je zmiňován již v roce 1343. Patronátní a podací právo při kostele měl samotný král Karel IV. Farnost v Bezdědicích byla jednou z nejvýznamnější v okolí, pod její správu spadaly obce Hostomice , Běštím, Jince, Lhotka a Radouš. V roce 1779 kostel vyhořel a současná barokní podoba pochází z tohoto období. V kostele jsou tři oltáře, hlavní je oltář Nanebevzetí Panny Marie z roku 1751, dále oltář sv. Jana Nepomuckého a oltář Filipa a Jakuba. Velkou cenností je tabernákulum na oltáři, jenž bylo darována Karlem IV.