Mateřská škola


Název akce Přestavba mateřské školy 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce bude zlepšit nevyhovující stav budovy mateřské školy. Stávající stav, kdy je část dětí umístěna v budově hasičské zbrojnice na Tyršově náměstí je v dluhodobé perspektivě nevyhovující a bude muset být změněn.

Hlavním přínosem bude zlepšení prostředí, ve kterém se děti pohybují a splnění příslušných norem. Vyřešením situace s rozdělením výuky do dvou budov se dosáhne snížení provozních nákladů. 

Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo


   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Středočeský kraj 
Další informace