Lesní hospodář městských lesů

Lesy v majetku města Hostomice se rozkládají na k.ú. Hostomice pod Brdy, Bezdědice u Hostomic, Radouš a Dobříš.

Lesní hospodář provádí komplexní péči o veškerý lesní majetek ve vlastnictví města Hostomice (cca 760 ha), tzn. činnost lesního odborného hospodáře vč. výběrů těžařských společností a kupujícího dřeva, zajištění nových výsadeb a následné pěstební péče, administrace dotací pro les, činnost lesní stráže, zastupování vlastníka před úřady a v jiných řízeních týkající se lesů, apod.

Funkci lesního hospodáře nyní vykonává p. Černý.