Kontejnery na bioodpad

Na konci května byly rozvezeny na území města kontejnery na svoz bioodpadu.

Do uzavíratelných je možné ukládat trávu, listí, kávovou sedlinu a čajové sáčky.
Do otevřených je možné ukládat ořezané větve.

Stanoviště kontejnerů:
Hostomice:
- ulice Malostranská u sběrného místa na tříděný odpad
- ulici Pivovarská ve dvoře domu 169 proti pivovaru
- ulice U Hřiště vedle bývalého výstaviště
- ulice Nádražní u sběrného místa na tříděný odpad
Bezdědice: před bývalou školou
Radouš: u dolního rybníka
Lštěň: u sběrného místa na tříděný odpad

Prosíme občany o dodržování pravidel třídění bioodpadu, aby pracovníci, kteří mají na starosti
údržbu veřejného prostranství, nemuseli přebírat nežádoucí složky.
Budou se tak moci věnovat sekání trávy a jiné prospěšnější činnosti.

Děkujeme za pochopení.