Informace pro občany Radouše a Bezdědic - vodovodní a kanalizační přípojky

Vážení občané Radouše a Bezdědic,

v minulém vydání Hostomických listů jsme vás informovali o postupujících pracích na výstavbě II. etapy vodovodu a kanalizace. Na základě častých dotazů občanů k možnosti připojení se na VaK přípojky bychom vám rádi sdělili další informace:


❚ Na začátku měsíce června došlo k formálnímu schválení zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení pro výběr nového provozovatele VaK. Následně bude vypsáno koncesní řízení, ze kterého vzejde nový provozovatel VaK, který po kolaudaci stavby převezme do provozu nově vybudovanou i stávající vodovodní a kanalizační infrastrukturu.

❚ Samotné připojení vašich nemovitostí může proběhnout až po kolaudaci stavby a výběru nového provozovatele. Poté vám bude zaslána faktura, projektová dokumentace a územní souhlas.

❚ Dalším častým dotazem je, zda je možné provést přípravu (výkopové práce) na vašem soukromém pozemku. V podstatě je to na Vašem zvážení, rádi bychom vás znovu upozornili, že připojení bude možné až po kolaudaci a úhradě faktury. Do té doby budou obě přípojky zaslepeny a vy budete nadále využívat váš vlastní zdroj vody a způsob likvidace splaškových vod (žumpa, septik). Je tedy na vašem zvážení, je-li to pro vás v tuto chvíli nezbytné.

Pro připomenutí:
Cena přípojek od hlavního řadu po hranici soukromé části pozemku bude činit včetně DPH, projektu a poplatku za územní rozhodnutí:
❚ pro obě přípojky - vodovod i kanalizaci 25.000,- Kč
❚ pro samostatnou přípojku kanalizace
bez připojení na vodovod 31.000,- Kč