Informace o omezení rozšiřování sítě vodovodu

Zveřejňujeme rozhodnutí VAK Beroun ohledně připojování nových odběrných míst k veřejnému vodovodu.

Omezení rozšiřování sítě vodovodu