DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

VAK Beroun, provozovatel vodovodu v Hostomicích detekuje vysoký únik vody z vodojemu, a to tak, že je třeba začít vodojem zásobovat externími závozy pomocí cisteren. Vyzýváme proto občany, aby zkontrolovali své přípojky a vodoměry. Dále prosíme o rozšíření zprávy i mezi majitele rekreačních objektů či jinak méně obývaných nemovitostí. Děkujeme za součinnost.