Formuláře dle stavebního řádu - vyhláška č. 431/2012 Sb., č. 62/2013 Sb., č. 63/2013

1.Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [MS Word, 33.49KB]
1.Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [PDF, 213.15KB]

2.Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [MS Word, 33.49KB]
2.Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [PDF, 213.15KB]

3.Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [MS Word, 32.44KB]
3.Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [PDF, 297.96KB]

4.Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [MS Word, 32.95KB]
4.Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [PDF, 161.27KB]

5.Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [MS Word, 32.73KB]
5.Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [PDF, 158.9KB]

6.Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [MS Word, 34.67KB]
6.Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [PDF, 214.54KB]

7.Žádost o územní souhlas [MS Word, 33.3KB]
7.Žádost o územní souhlas [PDF, 204.81KB]

8.Ohlášení stavby [MS Word, 33.86KB]
8.Ohlášení stavby [PDF, 215.06KB]

9.Žádost o stavební povolení [MS Word, 33.67KB]
9.Žádost o stavební povolení [PDF, 211.72KB]

10.Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [MS Word, 33.89KB]
10.Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [PDF, 261.09KB]

11.Oznámení o užívání stavby [MS Word, 34.25KB]
11.Oznámení o užívání stavby [PDF, 258.66KB]

12.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [MS Word, 34.06KB]
12.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF, 259.87KB]

13.Žádost o povolení předčasného užívání stavby [MS Word, 34.44KB]
13.Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF, 261.29KB]

14.Oznámení změny v užívání stavby [MS Word, 33.22KB]
14.Oznámení změny v užívání stavby [PDF, 155.15KB]

15.Ohlášení odstranění [MS Word, 34.46KB]
15.Ohlášení odstranění [PDF, 164.31KB]

Žádost o potvrzení dokumentace skutečného provedení stavby (skutečného užívání stavby)
– dle § 125 stavebního zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění

16. Žádost o potvrzení pasportu [MS Word, 29.4 kB] 


Ostatní formuláře:


17. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením [MS Word, 18.0 kB] 

18. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby [MS Word, 15.5 kB]

19. Žádost o vydání souhlasu se stavbou, §15 stav.zákona [MS Word, 15,6 kB]

20. Žádost o potvrzení odstranění stavby (neexistence) [MS Word, 29,0 kB]