Formuláře dle stavebního řádu - vyhláška č. 431/2012 Sb., č. 62/2013 Sb., č. 63/2013

UPOZORNĚNÍ: 

od 19. 3. 2018 bude STAVEBNÍ ÚŘAD umístěn v přízemí budovy radnice – kancelář vlevo od hlavního vchodu do budovy


V souvislosti s platností zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (tedy „nového stavebního zákona“) budou samostatnou prováděcí vyhláškou stanoveny nové tiskopisy žádostí, doposud však není prováděcí předpis schválen. Pro podávání žádostí tedy mohou být použity dosavadní formuláře (tiskopisy).   


1.Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [MS Word, 33.49KB]
1.Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [PDF, 213.15KB]

2.Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [MS Word, 33.49KB]
2.Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [PDF, 213.15KB]

3.Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [MS Word, 32.44KB]
3.Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [PDF, 297.96KB]

4.Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [MS Word, 32.95KB]
4.Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [PDF, 161.27KB]

5.Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [MS Word, 32.73KB]
5.Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [PDF, 158.9KB]

6.Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [MS Word, 34.67KB]
6.Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [PDF, 214.54KB]

7.Žádost o územní souhlas [MS Word, 33.3KB]
7.Žádost o územní souhlas [PDF, 204.81KB]

8.Ohlášení stavby [MS Word, 33.86KB]
8.Ohlášení stavby [PDF, 215.06KB]

9.Žádost o stavební povolení [MS Word, 33.67KB]
9.Žádost o stavební povolení [PDF, 211.72KB]

10.Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [MS Word, 33.89KB]
10.Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [PDF, 261.09KB]

11. Ohlášení dokončení stavby - vzor platný od 1.1.2018 [PDF, 274 KB]

12.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [MS Word, 34.06KB]
12.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF, 259.87KB]

13.Žádost o povolení předčasného užívání stavby [MS Word, 34.44KB]
13.Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF, 261.29KB]

14.Oznámení změny v užívání stavby [MS Word, 33.22KB]
14.Oznámení změny v užívání stavby [PDF, 155.15KB]

15.Ohlášení odstranění [MS Word, 34.46KB]
15.Ohlášení odstranění [PDF, 164.31KB]

Žádost o potvrzení dokumentace skutečného provedení stavby (skutečného užívání stavby)
– dle § 125 stavebního zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění

16. Žádost o potvrzení pasportu [MS Word, 29.4 kB] 


Ostatní formuláře:


17. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením [MS Word, 18.0 kB] 

18. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby [MS Word, 15.5 kB]

19. Žádost o vydání souhlasu se stavbou, §15 stav.zákona [MS Word, 15,6 kB]

20. Žádost o potvrzení odstranění stavby (neexistence) [MS Word, 29,0 kB]

21. Žádost o přidělení čísla popisného - vzor platný od 1.1.2018 [PDF, 274 KB]