V Hostomicích vychází první číslo měsíčníku Ehmmm....

V říjnu vyšel poprvé nový měsíčník Ehmmm... Pod značkou PcDrak ho v rámci kroužku žurnalistiky připravují žáci ZŠ Pavla Lisého Hostomice.

Tyto noviny budou vycházet na webových stránkách města, www.zsplhostomice.cz, a www.pcdrak.cz

Ehmmm...  ročník I., číslo 1/říjen 2013