Školní ples

Spolek rodičů a přátel Základní školy P. Lisého Hostomice
si Vás dovoluje pozvat na ŠKOLNÍ PLES,
který se koná v sobotu dne 15. února 2020 od 20.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje skupina Spektrum.
Bohatá tombola.
Výtěžek z plesu bude použit na nákup školních pomůcek a potřeb.