Průběh povodní na Hostomicku

Minulé dny připravily nelehké chvíle všem, kteří bydlí v blízkosti vody. V Radouši i Zátoře mají ještě v živé paměti škody, které napáchala povodeň před dvěma lety.

Chumava tentokrát nevystoupala do takové výšky, přesto se vylila ze břehů na návsi v Radouši.
Kulminace proběhla 2.6.2013 cca ve 2:00. V ostatních lokalitách, kde voda vystoupila z koryta, nebylo ohroženo obydlí a vylití většinou souviselo s nekapacitními propustky.

Na návsi v Radouši došlo k zaplavení dětského hřiště, opravy jsou nutné i na značné délce lesních cest a několika místních komunikacích. Povodeň odhalila na některých místech nedostatky jako málo kapacitní propustky, překážky v toku nebo chybějící poldry. 

Hřiště v Radouši 2.6. 2013 Naplněné koryto Chumavy v Radouši 2.6. 2013 Louka u koupaliště Radouš, nedaleko se měl konat odvolaný dětský den.

Obrovský dík zaslouží Sbor dobrovolných hasičů Hostomice za bezprostřední pomoc při povodních - pytlování písku, odčerpání vody ze sklepů a další odstraňování škod. 

Přehled dosažení stupňů povodňové aktivity (SPA) na Chumavě:

30.5.2013   21:15  vyhlášen 2. SPA
31.5.2013     9:30  odvolán  2. SPA
1.6.2013     16:50  vyhlášen 2. SPA
1.6.2013     17:20  vyhlášen 3. SPA
3.6.2013     19:05  odvolán  3. SPA
4.6.2013     16:20  odvolán  2. SPA

Podrobné informace k povodni budou zveřejněné v rámci povodňové zprávy, která se nyní zpracovává.

Na základě zápisu z jednání města o povodňové situaci sestavila Jana Ulrichová