POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Název
Město Hostomice

Důvod a způsob založení
Město bylo zřízeno na základě zákona o obcích.

Organizační struktura

Kontaktní spojení
Adresa úřadu: Tyršovo náměstí čp. 165, 26724 Hostomice
Telefon: 311 584 101
Fax: 311 584 116
E-mail: starosta@hostomice.cz
Datová schránka: i4xbd4w

Úřední hodiny:
Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Případné platby lze poukázat na účet 0362037329/0800 Čs. spořitelna, a.s.
IČ00233269
DIČ27-00233269

Dokumenty
Rozpočet

Žádosti o informace a další podání
Ústní i písemné informace se podávají na podatelně MěÚ. Lhůta k vyřízení zadosti o informaci je stanovena §14 odst. 3 písm. c) a §20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. do 30 dnů, muže být ze závažných důvodu uvedených v §14 odst. 5 prodloužena maximálně o 20 dnů. Žádosti o informace lze podat také elektronicky pomocí Elektronické podatelny

Opravné prostředky
Opravný prostředek proti rozhodnuti vydanému dle §15 zákona č. 106/1999 lze podat u MěÚ do 15 dnů od doručení (o odvolání rozhoduje zastupitelstvo města). Žádosti budou vyřizovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění, zákonem č. 367/90 Sb. v platném znění, zákonem č. 50/1976 Sb. v platném znění a dle nařízení vlády č. 364/99 Sb. §1 odst. 8.

Formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací

Licenční smlouvy
V současné době nejsou městem Hostomice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.