Poplatky za domovní odpad

Podrobné informace o skladbě poplatku a další informace najdete ve vyhlášce č. 1/2015 a č. 2/2015.

Celková částka, kterou poplatník zaplatí, činí 600,- Kč/rok za osobu trvale hlášenou na území města Hostomice nebo za majitele nemovitosti na území města Hostomice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Částka je splatná do konce měsíce března.