Platba za svoz a likvidaci odpadů v roce 2022

Platba za svoz a likvidaci odpadů v roce 2022

Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
Rekreační objekt celkem 600,- Kč

Platba je splatná do 31.3.2022. Platit můžete na účet města č. 0362037329/0800 u České spořitelny
nebo v hotovosti či kartou v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.

Více informací ve vyhlášce o likvidaci odpadů

Variabilní symbol:
Hostomice 133701 + číslo domu
Bezdědice 133702 + číslo domu
Radouš 133703 + číslo domu
Lštěň 133704 + číslo domu
chaty 133705 + číslo chaty

Pozor, změna: všichni majitelé psa (Hostomice, Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí poplatek jednotně
100,- Kč za psa. Slevu má majitel starší 65 let věku na 1 psa, a to 50,- Kč.
Poplatek za psa můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS.

Vodné a stočné pro rok 2022

cena v Kč za 1 m3 bez DPH
rok 2021 ...................rok 2022
Vodné 33,46,- ...........Kč 33,46,- Kč
Stočné 45,47,- .......... Kč 48,80,- Kč