Tabulka osob a pozemků Hostomice - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý

Hostomice - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámývlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 2562013 Sb., katastrální zákon