Obchodní smlouvy uzavřené městem Hostomice

č. SO48-16 Soubor preventivních opatření v Hostomických lesích pro snížení rizika povodní a sucha 
(smlouva na projekční a průzkumné práce)

č. 969/2016 Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích
(smlouva o dílo, realizace)

č. 161310 Dostavba vodního díla Chumava
(smlouva o dílo, projekt)

Vodovodní a kanalizační přípojky – Bezdědice – Radouš
(smlouva o dílo, projekt a stavba, 23. 8. 2016)

č. 55/2016 Úprava vrtu
(smlouva o dílo, realizace)

Kanalizace a vodovod Hostomice-Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš
Smlouva o dílo (3. 3. 2015)
Přílohy smlouvy o dílo
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Položkový rozpočet 1. část
Položkový rozpočet 2. část
Položkový rozpočet 3. část
Položkový rozpočet 4. část

Technický dozor investora a koordinátor BOZP k určeným projektům města viz smlouva
(příkazní smlouva, 3. 10. 2016)

Technický dozor investora a koordinátor BOZP k projektu VD Hostomice

(příkazní smlouva, 3. 10. 2016)

Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích etapa 3.6: Tyršovka - stezka pro pěší a cyklisty
(smlouva o dílo, 25.10. 2017, č.j. 3575/2017)